7 thoughts on “Đầu Bò Nấu Sốt Vang KHỔNG LỒ | Chấm Bánh Mì Siêu Ngon

  1. trời này trong rừng.thì mát thôi rồi. lại còn có người đẹp đầu bò nữa 😆

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *