31 thoughts on “DÀN SAO VIỆT LẦY LỘI CHÚC MỪNG SINH NHẬT BB TRẦN

  1. Huhu mặt Cô Lê Giang càng ngày càng mất hết nét
    Thề chứ chưa ấn vào xem nhìn cái ảnh ấy như diều hâu ấy

  2. Chúc má sinh nhật zui zẻ, luôn tươi cười, hạnh phúc bên bạn bè, người thân thương. Chúc má tuổi mới có thêm những sản phẩm mới ngày càng chất hơn 😍😍😍😍

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *