16 thoughts on “Đam mỹ: Dấu ấn người tình (Quái thú nianlaishun) . Chap 33

  1. Mà sao thụ lại bảo hòa. Hồi cứu thụ, công bị ( khụ khụ ) thụ ăn, giờ thụ cứu công, thì đến lượt công ăn lại chứ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *