44 thoughts on “Cười vỡ bụng với học trò

  1. Lớp tui á, Lớp tui hát Mắt cười vãi qué luôn🤣, hát số số thành bài hát từ 1 đến 100 =))))

  2. 2020 cả học sinh nghĩ học vì dịch bệnh , không có bóng học sinh đến trường cũng không có thầy cô đến dạy nữa , chỉ thấy tỉnh lặng , xa trường rời bạn và buồn xiết bao . Các bạn có nghỉ vậy không cho vào đây ? ? ? _c:m

  3. ??? Trong giờ kiểm tra thấy Xuân Tiến ngồi đó mà sao thấy ông kia bị bắt lật bùa thì Xuân Tiến ở ngoài

  4. 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂coi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *