13 thoughts on “Công thức NẤU NƯỚC DÙNG PHỞ BÒ

  1. Cho 1kg hay 10kg vào nồi nước của bạn muốn chia sẻ phải có công thức 1 lít nước bao nhiêu gia vị các loại .nói tào lao nghe mât thời gian

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *