5 thoughts on “Chúc mừng sinh nhật vui nhều nha!

  1. 🐴😑thích tự Do không giàng buộc… Chịu ngọt… Hay ghen… Mạnh mẽ bề ngoài… Ra ngoài quần áo tươm tất… Ăn uống phải sạch sẽ thấy bê bối không ăn… Móm gì hợp thì ăn nhiều… Vui hay chịu dễ bộc lộ… Không thích im im…

  2. 🐴😑thích tự Do không giàng buộc… Chịu ngọt… Hay ghen… Mạnh mẽ bề ngoài… Ra ngoài quần áo tươm tất… Ăn uống phải sạch sẽ thấy bê bối không ăn… Móm gì hợp thì ăn nhiều… Vui hay chịu dễ bộc lộ… Không thích im im…

  3. 887
    8568555gfbfm bvm,bgtbklgtlbmiobtovrfkbiogbjktuibjrvklrbjfkl vngbilfvnf,mvbdsvm,fvnfdl;kekdviofjbi jgoibjboitjbtoibujoipbjtl;btjlkjvlkfdhbg;lbjer;oibjb;hd;lkcnxlkbjf;vnfh85oktrg8/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *