10 thoughts on “Chúc mừng Sinh Nhật Vợ yêu!

  1. Bat đền anh,anh làm ❤e nặng quá,vì anh làm em yêu anh thêm nữa kg còn chổ chứa nữa rồi😢….😊
    Anh lam em khóc rồi cuòi,cuòi rôi khóc,a thấy e hâm hong?

  2. Nói chuyện huề vốn rôi…hãy chờ anh em nhé….ngày mai nắng lên ..anh se vê..ngay nao khng nắng?…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *