One thought on “chúc mừng sinh nhật diệu

  1. đôi khi đọc lại những dòng tin nhắn mình viết trên face mà a cảm thấy buồn …….. chắc là a chỉ nên đứng nhìn e từ phía xa….. và cầu mong cho e luôn2 sống vui vẽ , h/p

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *