40 thoughts on “Chúc mừng sinh nhật bạn của tôi!

  1. Xem xong video của bạn mình cũng làm 1 cái tặng, mình làm thua xa rồi, nhưng mình rất thíc :v
    https://www.youtube.com/watch?v=LWWiMv6uNiI

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *