2 thoughts on “Chúc anh trai sinh nhật vui vẻ – Minh Thieu

  1. cái phần mềm từ  3 phút 15 là có phần mềm ghép ảnh luôn à bạn..hay làm như nào vậyk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *