41 thoughts on “Chiến thắng Bạch Đằng 938 Ngô Quyền đánh tan quân Nam Hán Sóc Sơn ngày nay

 1. Coi phim về minh triều lam vương gia.của tàu khựa củng giống v…co quân mông cổ trung nguyên bắn cung chém thương

 2. Nhiều người không biết thì đây là Việt Nam với đế chế Mông Cổ nha Trung Quốc lúc đó đang bị đế chế Mông Cổ thao túng rồi và Mông Cổ rất khủng khiếp nghe câu lính nó đi đến đâu là cỏ mọc không nổi đến đó chưa

 3. Có ng đã lập lại chiến thắng sông bạch đằng y như ngô quyền đấy. Đó chính là trần quốc tuấn

 4. Quân Nam Hán Kéo Sang Đánh Nước Ta, Ngô Quyền Chỉ Huy Quân Dân Ta , Lợi Dụng Thủy Triều Lên Xuống Trên Sông Bạch Đằng Để Nhử Giặc Rồi Đánh Tan Quân Xâm Lược Năm [938]
  Ngô Quyền Lên ngôi Vua Và Kết Thúc Một Thời Kỳ Đô Hộ Phong Kiến Phương Bắc Và Mở Đầu Cho Thời kỳ Độc Lập của nước ta

 5. lần đầu tiên chiến thuật hầm hào với vũ khí cọc sắt ra đời
  trước kia thông thường cưỡi voi là chính

 6. Đạp đổ xiềng xích nô lệ từ bọn cẩu tặc phương Bắc , VN anh hùng bất khuất , hào kiệt anh tài , nhân tài xứng đáng là bậc thánh của nhân loại

 7. Ngô Quyền thật thông minh và tài kế. Đất nước bây giờ có phần Ngô Quyền góp phần ❤

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *