11 thoughts on “CHÁO THỊT BÒ (ngon tuyệt)

  1. dàn ô nâ'u nhu vây tam duoc rôi, co' nhiêu dàn ô không biê't nâ'u ngôi cho vo nâ'u cho an thi sao !
    nguoi ta làm clip cho xem: sao chui? nguoi ta, không thich coi ca'i kha'c

  2. Thằng lol này nói nge muốn thỏng vào mặt nod ghê ak. Nc kiêu cá chớp cà chớp. Ae tẩy chay kênh nó đi nhé

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *