12 thoughts on “Cháo Sườn Bò Bổ Dưỡng cho già trẻ lớn bé trong mùa dịch Covid -19

  1. Cháo sườn Bò bổ dưỡng cho già trẻ lớn bé trong mùa dịch Covid 19 / Món này mình cũng chưa ăn bao giờ , nhìn bạn làm cùng hấp dẫn , ngon / Đã xem và vào bếp học làm với bạn đây/ hailam, lai , Chúc bạn luôn tc, nấu xong cho MC mượn con dao và tâm thot giống như mình
    <ma l> ban vay do/Chúc ngon miệng 👍👍👍👍👍

  2. Chào bn nhùn hao dan quá mình kamf quen nhé bn đã dang nhà bn ấn chuông bingbooong bingbooong

  3. Lần đầu tiên thấy nấu cháo kiểu này đó bếp. Nhưng mà nhìn hấp dẫn thiệt👌

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *