11 thoughts on “[Cấp tốc 2020] Buổi 1. Truyện ngắn Vợ chồng A Phủ – Tiết 1: NV Mị và cách xử lý đề liên quan đến Mị.

  1. Trong đoạn trích có câu " Mùa xuân này ,mị uống rượu bên bếp và thổi sáo. Mị uốn chiếc lá trên môi , thổi lá cũng hay như thổi sáo" Cô cho e hỏi đoaj này mị có thổi sáo ko ạ . Sao thấy cô giảng là ko ạ ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *