23 thoughts on “Cách tạo chuyện Sticker/PHÔNG NỀN CÓ SẴN SIÊU CUTE/Chuyện Mượn đồ người khác mà không biết giữ gìn

  1. Tóc Nâu tốt bụng quá tóc Hồng thì vô duyên quá và đáng ghét nữa 😉😅😂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *