6 thoughts on “Cách sơ chế và món sách bò xào giòn ngon không hôi!

  1. Phần này gọi là quai guốc chứ không phải là sách .sách là phần có từng lớp như quyển sách ý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *