19 thoughts on “Cách nấu bò kho ngon nhất

  1. Hấp dan hay k do minh nấu. Đây la 1 cách nấu. Ta hướng dẫn kỹ như zaj mà còn ý kiến này nọ. Áp dung theo chưa mà nói k hấp dẫn. 😂😂😂😂🤣🤣🤣🤣🤣🤣

  2. muốn hấp dẫn thi tìm clip nào dài mà xem ở đây chu yếu tiết kiệm time xem cho biết cách làm để còn làm việc khác chư.Có clip để xem biết được kinh nghiệm rồi cái nào hay thì chọn lọc ra rồi tiếp thu thiet nghi đúng là het cho nói nhưng thành phần nói k hay k hấp dẫn mình giỏi rồi thì vô đây làm gì

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *