One thought on “Cách làm món thịt bò kho riệu. Tập 80.

  1. https://www.facebook.com/mandy.tang.140

    https://www.youtube.com/channel/UCQ_YTzQr0sQkDnnwgYYQ4Xg?view_as=subscriber

    cảm ơn bạn bè đã xem và đăng ký kênh của tôi, Món ăn miền tây

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *