32 thoughts on “Cách Làm Món Bò Lúc Lắc

  1. Nước tương phú sỉ mới dc hả thằng lồn kia. Con mẹ nó quảng cáo lồn. Miệng con lồn ăn thử nứng cặt hà. Tụi bây đóng phim heo còn có ý nghĩa hơn. Chúc thành công kkkk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *