11 thoughts on “Cách làm món Bò kho đúng điệu

  1. Chương trình này thì bày khác với chương trình Vào bếp mỗi ngày!Tại sao cùng 1 món, cùng 1 người mà dạy khác nhau!Không có tâm!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *