19 thoughts on “cách làm hoa hồng đơn giản bằng giấy (trang trí thiệp )

  1. Chị làm đẹp quá à!!!!!!!!!!!!
    Bắt trước làm theo cũng được
    ☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *