2 thoughts on “Cách làm Bò sốt vang chuẩn ngon

  1. Sukie’s cho mình hỏi nếu k có rượu vang đỏ mình thay thế bằng nguyên liệu gì, cảm ơn bạn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *