44 thoughts on “Cách làm bánh sinh nhật tại nhà khi bạn ở Nhật

  1. E nghe hay thật nhưng e có góp íkk nhỏ nhỏ chị có thể giám nhỏ tiếng nhạc hoặc âm thanh chính của nó đê mn nghe lời chi rõ hơn hiii e chỉ góp ík thế thôi ak

  2. Like👍👍👍❤❤ chia sẽ hay lắm bạn rất vui được giao lưu tương tác 🤝🤝với các anh chị em ai rảnh qua nhà mình giao lưu thanks 🔔🔔🔔🔔🔔👈👈❤❤😍😍😁😁

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *