13 thoughts on “Cách bơm và dán bong bóng chữ cái Happy Birthday

  1. Bóng này dùng được nhiều lần không ạ ? Em sợ nói xẹp xuống ấy ạ =)) nếu nó xẹp xuống thì có bơm lại được không ạ =))

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *