10 thoughts on “Bún bò gân bình dân.

  1. Nhìn nhớ nhà qúa , mỗi lần anh Bá Phúc quay dường đi…thamks so much . Chuc 2 anh em nhieu suc khoe!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *