14 thoughts on “Bốn Chàng Hào Hoa (Tóm tắt )

  1. Au đừng lm minie đau khổ nha….tui hổng chịu đc, dù gì thì minie cx thik hope mà^^^^ mà cx p ns film này rất hay nha, hóng……

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *