6 thoughts on “Bò xào cần tây

  1. Chảo chưa nóng cho hành vô còn đỡ. Nhìn sang chảo thịt kìa ổng để thịt vào lúc chảo chưa ấm, xào lửa riu riu nữa chứ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *