12 thoughts on “Bò sốt vang : Cách nấu thịt bò sốt vang thơm lừng đúng điệu

  1. Không đúng kiểu mình thích.thit làm sốt vang phải là thịt ba chỉ thái tổ vuong gần bằng bao diêm.gom ngu vị hương, quế lạc rang, bột đao, rượu vang.,rau mùi, còn hạt gì nhỏ và đỏ quyen không nhớ tên

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *