22 thoughts on “Because I miss you – Mây Họa Ánh Trăng -Moonlight Drawn By Clouds – 구르미 그린 달빛

  1. Đẹp quá à cho mình hỏi bạn tìm những bức ảnh này ở đâu vậy. 😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀 nhớ cho mình biết nha ?

  2. May mà fim ko lam y chang nguyen tac cua tieu thuyet @@ sẽ hạnh phuc vi raon vs leeyoung hơn. Nhưng d/v kim thị vệ thì sẽ rất đau long TT.TT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *