4 thoughts on “Bảy Xẹt: Gân Bò Hầm Xã

  1. Gân này m luộc bao lâu mới vớt ra v a? & khi nấu chung với nước dừa thêm bao lâu nữa ạ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *