6 thoughts on “Bảy Bước Tới Mùa Hè – 1 – Truyện Tình Yêu Tuổi Học Trò của Nguyễn Nhật Ánh

  1. Khoa chẳng coi bài toán ra cái củ…cà rốt gì cả😹😂😹😹😂😹😂😹😂😂😂😂😂😂😹😹😹😹

  2. Hãy suy nghĩ 1 câu:" ko trò mất dậy nào khoa ko làm với nhỏ trang" theo hướng khác 👉🏼+ 👌= 18+ 😈😈😈😈 . Các bạn hiểu ý tÔi trứ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *