Bài hát Chúc Mừng Sinh Nhật Hòa Thượng Ân Sư Lần Thứ 86Sáng ngày 24 tháng 07 Canh Dần (Nhằm ngày 02/09/2010). Chư tăng Ni và Phật tử từ các Thiền Viện thuộc Thiền phái Trúc Lâm đã vân tập đông đủ về Thiền viện Trúc Lâm Phụng Hoàng Dalat, để đảnh lễ mừng thọ nhân ngày sinh nhật lần thứ 87 của Hòa thượng Tôn Sư. Thay mặt toàn thể môn nhân pháp quyến trong tông môn, Hòa thượng trụ trì thiền viện Thường Chiếu đã dâng lời tác bạch bày tỏa lòng tri ân, tâm tư, tình cảm và lời hứa nguyện tu hành của toàn thể Tăng, Ni và Phật tử dâng lên Hòa thượng.

Buổi lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm, thấm tình đạo vị, nhiều món quà, lời chúc thọ của chư Tăng, Ni và Phật tử đã dâng lên cúng dường Hòa thượng Tôn sư, trong lòng của mỗi người vang lên điệp khúc “Mừng Sinh Nhật Thầy” do Chư Ni TV Viên Chiếu sáng tác năm nào:

1. Thầy không là dòng sông, nhưng Thầy là nước trùng dương.
Ôm đàn con vào lòng, dù con đến từ muôn phương.
Thầy không là đèn trăng nhưng Thầy là vầng thái dương,
Soi tâm con một vùng, ngàn xưa vẫn hằng tăm tối.
Thầy không là bóng cây, nhưng Thầy mãi là bóng mây.
Che mát con một đời, giúp con vượt nhiều chông gai.

2. Thầy không là trời cao, nhưng thầy chính là đất sâu.
Ủ mầm con đâm chồi, ươm cho mầm con xanh mau.
Lời Thầy như lửa thiêng, đem mồi vào từng trái tim.
Ban cho con hùng lực, cho con tròn đầy Bi Trí.
Lời Thầy như mưa rơi, bao nhiêu chồi xanh mướt tươi.
Thành bách tùng vòi vọi và thành ngàn hoa tinh khôi.

ĐK: Con luôn nhớ ơn Thầy, Thầy dạy con hằng buông.
Con luôn kính yêu Thầy, Thầy dạy con nguồn tâm.
Con mừng sinh nhật Thầy, dù Thầy không hề sinh.
Con mừng sinh nhật Thầy, dù Thầy luôn là không..
Thầy đến đây vì chúng con.
Con luôn ngắm gương Thầy và càng sâu niềm tin.
Con luôn nhớ muôn điều không ngoài nhân và duyên.
Con nguyện theo học Thầy và lo vun bồi nhân.
Con cầu duyên thật lành Thầy luôn là Thầy con.
Để nhắc con đừng quên tâm.
Chúng con đến bên Thầy, cùng mừng ngày Thầy sinh.
Hân hoan trong thân tình, bên nhau toàn đệ huynh.
Mừng Thầy kính yêu của con.
Tình thiền Trúc Lâm trường viên

Nguồn: https://ethellenterprises.com/

Xem thêm bài viết: https://ethellenterprises.com/category/meo-vat/

10 thoughts on “Bài hát Chúc Mừng Sinh Nhật Hòa Thượng Ân Sư Lần Thứ 86

  1. hay quá ….Con luôn nhớ ơn Thầy, Thầy dạy con hằng buông. Con luôn kính yêu Thầy, Thầy dạy con nguồn tâm. Con mừng sinh nhật Thầy, dù Thầy không hề sinh. Con mừng sinh nhật Thầy, dù Thầy luôn là không.. Thầy đến đây vì chúng con. Con luôn ngắm gương Thầy và càng sâu niềm tin. Con luôn nhớ muôn điều không ngoài nhân và duyên. Con nguyện theo học Thầy và lo vun bồi nhân. Nam mô bổn sư thích ca mâu ni…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *