44 thoughts on “Bài Happy birthday bựa nhất thế giới

  1. nghe muon ia ra100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000009999999987867787777667888808889999999999999998877776641344883&68899999999999999999666666

  2. Mỏ vịt a~
    Đang uống nước nhìn vào phun nước ướt nhẹp cái điện thoại luôn 😂😂😂😂😂😂

  3. sinh nhật con bạn gửi cái này qua face cho nó xem , kết cục sáng hôm sau đến lớp bị nó vã vào mặt , môi sưng phồng lên y hệt thằng trong video

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *