30 thoughts on “20 sự thật trong Lớp học ám sát

  1. 1:05 nếu xem tập 9 phần 2 rồi sẽ biết mẹ của Nagisa ép Nagisa mặc à chứ éo phải cậu có hứng rồi muốn mặc nha.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *