12 thoughts on “100 Truyện tranh song ngữ Anh Việt hay nhất | English BinTV

  1. thanks, rất hay đối với người mới học tiếng anh như mình, các chế khác trình tiếng anh cao hơn thì đi chổ khác mà coi, ai bắt ngồi đây coi mà kêu, người ta làm video cho coi miễn phí mà cứ đi chê, ngon thử làm cho tốt hơn đi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *