💚💋 Thuyết Minh Đế Cung Đông Hoàng Phi Chap 37 – 39 || Truyện Tranh Ngôn Tình Hay



Nội dung: Nàng là yêu phi ác độc trong mắt thiên hạ. Ngày thành hôn đoạt phu quân của người khác, vào cửa dọa ngất tiểu thiếp của phu quân, đi theo nam nhân của mình vào thanh lâu khiến người ta kinh ngạc đến lồi con mắt. Cái danh phách lối của Bắc Thần vương phi, vang khắp Trường An. Nhưng trên đời này lại có kẻ còn phách lối bá đạo hơn cả nàng, ngay cả người khắp thiên hạ có chỉ trỏ, hắn cũng chỉ nói có câu: “Vương phi của ta thì ta cưng chiều, liên quan quái gì đến các ngươi.”
Nữ cường nam cường, cường cường liên thủ, ngượi nhẹ thành yêu, yêu sâu vô hạn.

💞💞 Thuyết Minh Đế Cung Đông Hoàng Phi Chap 37 – 39 || Truyện Tranh Ngôn Tình Hay
► Nguồn Truyện: www.a3manga.com
► Nhóm Dịch : A3
► Thuyết Minh : KEN Comics
► Tên Khác : Không có

☞ Nhấn 𝐋𝐈𝐊𝐄 và 𝐒𝐔𝐁𝐒𝐂𝐑𝐈𝐁𝐄 để theo dõi tập tiếp theo và nhiều truyện hay hơn nữa !!!
☞ YOUTUBE:
☞ FACEBOOK:

#decungdonghoangphi #a3 #kencomics

Nguồn: https://ethellenterprises.com/

Xem thêm bài viết: https://ethellenterprises.com/category/giai-tri/

3 thoughts on “💚💋 Thuyết Minh Đế Cung Đông Hoàng Phi Chap 37 – 39 || Truyện Tranh Ngôn Tình Hay

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *