24 thoughts on “【 Âm Dương Sư 】Hé lộ cốt truyện Thiết SP – Phần 2

  1. Bộ ông sợ thành Ads chính bị thiết lớn dính mị yêu tán mặt sao mà biến thằng nhỏ thành thế này 🙂🙂🙂

  2. Game thì chả còn nhưng ta vẫn cứ xem , ối dồi ôi ngọt nước thế , không biết có cảnh 2 người này đấu kiếm nữa không nhỉ oánh nhau cho đến lớn luôn xem nào

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *